Zasiłek dla bezrobotnego a jego oszczędności

Czy jeśli jesteśmy zarejestrowani, jako osoby bezrobotne, ale posiadamy na koncie spore oszczędności, to mamy prawo ubiegać się o zasiłek? Dzisiaj kilka słów na ten temat oraz ogólne – najważniejsze informacje o zasiłku dla bezrobotnych.

Komu należy się zasiłek?

Pomoc finansowa dla osoby bezrobotnej w postaci zasiłku, przysługuje każdemu, kto:

  • w okresie 18 m-cy przed rejestracją przepracował przynajmniej rok;
  • otrzymywał w tym czasie pensję odpowiadającą co najmniej kwocie płacy minimalnej (obecnie jest to kwota 2000zł);
  • może udokumentować również odprowadzane od pensji składki ZUS.

Zasiłek przyznawany jest zazwyczaj na okres pół roku. Może jednak zostać wydłużony aż do 365dni bądź skrócony o 90 lub 180dni. Od czego to zależy? Urząd Pracy patrzy na takie czynniki, jak: wiek bezrobotnego, jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym dana osoba mieszka, a także od tego, czy jesteś rodzicem samotnie wychowującym co najmniej 1 dziecko w wieku do 15 r. ż..

W bieżącym roku wysokość netto najniższego zasiłku to 717,31zł, a najwyższego 851,63zł. Wyjątkowo też 1 czerwca b.r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie została zryczałtowana.

Więcej na temat świadczeń dla bezrobotnych na: https://www.vivus.pl/moje-finanse/najnowsze-porady/swiadczenia-dla-bezrobotnych-poradnik-finansowy/

Czy oszczędności mogą pozbawić nas zasiłku?

Osoby pobierające zasiłek, nie muszą obawiać się jego utraty, nawet wtedy, gdy posiadają znaczne kwoty na swoich kontach bankowych. To samo dotyczy środków zgromadzonych na lokatach. Osiągane w ten sposób przychody, także nie wpływają na odebranie zasiłku. Warto przy tym podkreślić, że osoby bezrobotne mają prawo uzyskiwać miesięczne przychody tylko do połowy wysokości minimalnego wynagrodzenia czyli do 1000zł.

Kto może stracić zasiłek?

Bezrobotny, który podejmie pracę lub zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło – bez względu na wysokość osiąganych dochodów – musi liczyć się z utratą zasiłku. Lepiej więc dla nas, abyśmy zgłosili ten fakt do Urzędu Pracy.

***
Bezrobocie to dość uciążliwy moment w życiu wielu z nas. Bywa, że osoba z takim statusem załamuje się i czuje mniej wartościowa. W takiej sytuacji, warto powtarzać sobie, że bezrobocie to jedynie stan przejściowy. Aby nie marnować swoich szans w tym czasie, warto chwilę odpocząć, a później poszukać sposobów i środków na to, aby zdobyć nowe umiejętności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *