Świadczenia na dzieci – rodzaje, kwoty, zasady przyznawania

Posiadanie dzieci wiążę się nie tylko z licznym obowiązkami. To także wydatki i to całkiem spore. Całe szczęście rodzice nie pozostają z tym problemem sami i mogą w tej kwestii liczyć na wsparcie państwa. Służą temu różnego rodzaju świadczenia na dzieci. Dzisiaj krótki przewodnik po zasadach ich przyznawania.

Nie tylko 500+

Nawet najlepiej przygotowani na narodziny dziecka rodzice, mogą znaleźć się w trudniejszej dla nich sytuacji finansowej. Nie muszą jednak wtedy szukać w panice dodatkowego zatrudnienia, by wyjść z dołka. Wystarczy, że sięgną po wsparcie, jakie przygotowało dla nich państwo. Mamy tu na myśli nie tylko program pomocowy „500 plus”, który od lipca b.r. (2019) przysługuje każdemu rodzicowi, bez względu na jego sytuację materialną czy liczbę posiadanych dzieci. Inną formą pomocy materialnej stanowi również zasiłek rodzinny przyznawany raz na miesiąc. Mogą się o niego starać rodzice dzieci w wieku od urodzenia do 24 roku życia (pod warunkiem, że pociecha nadal się uczy). Osoby uprawione do jego otrzymywania mogą dodatkowo złożyć wniosek o przyznanie im następujących dodatków z tytułu:

a. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacany co miesiąc przez:

 • 2 lata (1 dziecko);
 • 3 lata (dwójka dzieci);
 • 6 lat (dziecko niepełnosprawne).

b. samotnego wychowywania dziecka – wypłacany miesięcznie; kwota zależna od ilości posiadanych dzieci lub ich niepełnosprawności;

c. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dotyczy rodzin, w których znajduje się więcej niż 2 dzieci; wypłacany miesięcznie;

d. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wysokość zależna od wieku dziecka; wypłacany co miesiąc.

Pozostałe świadczenia na dzieci

To jeszcze nie wszystko. Rodzicom przysługują bowiem dwa ważne świadczenia. Szczegółowo możecie o nich poczytać TUTAJ. My jedynie nadmienimy, że chodzi o:

Becikowe

Jest to jednorazowy dodatek w kwocie 1000zł. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od chwili urodzenia dziecka. Do wniosku należy dołączyć również następujące dokumenty:

 • zaświadczenie stwierdzające, że mama była objęta opieką zdrowotną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży;
 • akt urodzenia dziecka lub dzieci;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny;
 • zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli dziecku zostały przyznane alimenty, to obowiązkowo trzeba przedstawić stosowne orzeczenie sądowe.

Kosiniakowe

Wypłacane jest raz na miesiąc i nie zależy od osiąganego dochodu. Okres, przez jaki obowiązuje, zależny jest od liczby dzieci, które przyszły na świat, czyli:

 • 1 dziecko – 52 tygodnie;
 • 2 dzieci – 65 tygodni;
 • 3 dzieci – 67 tygodni;
 • 4 dzieci – 69 tygodni;
 • 5 dzieci i więcej – 71 tygodni.

Aby uzyskać to świadczenie na dziecko, należy wnioskować w ciągu 3 miesięcy od porodu. Do wniosku trzeba załączyć obowiązkowo akt urodzenia dziecka/dzieci.

Na koniec warto zaznaczyć, że zarówno świadczenia, jak i pozostałe dodatki przysługują nie tylko rodzicom. Prawo do nich przysługuje także faktycznym opiekunom dziecka, a także rodzinie zastępczej (prócz zawodowej) i osobom, które przysposobiły dziecko przed ukończeniem przez nie 7 lat. Tak dzieje się na przykład w przypadku kosiniakowego. Z kolei o becikowe mogą też ubiegać się cudzoziemcy czy osoby posiadające statu uchodźców. Co mają zrobić zaś rodzice lub opiekunowie, którzy nie spełniają warunków uprawniających do przyznania im określonego świadczenia? Wtedy zawsze mogą szukać ratunku, jakim jest pożyczka od firmy ZAPLO, charakteryzująca się wysoką przyznawalnością i niezależna od dochodów, liczby dzieci czy ich pełnosprawności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *