Renta socjalna co to takiego?

Jeśli w dzieciństwie lub w późniejszym wieku zachorowaliśmy lub ulegliśmy wypadkowi, który czyni nas niezdolnymi do pracy zarobkowej, możemy starać się o przyznanie tak zwanej renty socjalnej. Co to takiego i komu się właściwie należy? Jakie warunki musimy spełniać, by się o nią starać?Renta socjalna przysługuje osobom, które ukończyły już 18 rok życia oraz są uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Przy czym niezdolność ta musi być wynikiem ciężkiej choroby bądź poważnego wypadku. Okoliczności te muszą wystąpić:

  • przed ukończeniem 18 roku życia;
  • przed ukończeniem 25 roku życia – w przypadku osób uczących się lub studiujących;
  • w czasie studiów doktoranckich.

Renta socjalna przyznawana jest w kwocie 84% najniższej renty przyznawanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Tego typu pomoc finansową można otrzymać na stałe, bądź też na pewien okres czasu – jeśli na przykład istnieje szansa na powrót do sprawności po rehabilitacji czy innym leczeniu.

Aby starać się o jej przyznanie potrzebne są nam następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na druku ZUS-owskim przez lekarza prowadzącego;
  • dokumentacja medyczna;
  • zaświadczenie z uczelni lub szkoły – jeśli nadal się uczymy;
  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości pobieranego wynagrodzenia – gdy jesteśmy zatrudnieni;
  • zaświadczenie z gminy o powierzchni posiadanych użytków rolnych – gdy jesteśmy właścicielami gospodarstwa rolnego.

Renta socjalna nie należy się osobom, które już pobierają tego typu świadczenia ale ze źródeł zagranicznych. Nie mogą się o nią też starać osoby, których gospodarstwo rolne przekracza powierzchniowo 5ha. Tego typu pieniądze nie przysługują też osobom, które posiadają przyznane inne świadczenia z tytułu niezdolności do pracy lub otrzymują świadczenia przedemerytalne.

Podstawowe informacje o rencie socjalnej znajdziesz również tutaj: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=406

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *