Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – jakie niesie zmiany?

Zgodnie z ustaleniami dnia 13 lutego b.r. w życie weszła nowa ustawa o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Poniżej wyjaśniamy, o jakich zmianach mowa.

Co nowego w ustawie o przekształcenie użytkowania wieczystego

Według nowych zapisów od 1 stycznia 2019 roku każdy, kto posiada mieszkanie lub dom stał się z automatu jego pełnoprawnym właścicielem. W praktyce oznacza to, że przekształcenie dotyczy gruntów, na których znajdują się budynki mieszkalne jedno – lub wielorodzinne (pod warunkiem, że połowa z lokali, które stanowią składową budynków to lokale mieszkalne) wraz z przynależącymi do nich budynkami gospodarczymi (typu kotłownia, gazownia), garażami oraz urządzeniami budowlanymi, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynku. Nowa ustawa objęła nie tylko posiadaczy mieszkań czy domów. Objęci zostali nią również wszyscy prowadzący własne lokale handlowe czy usługowe, które mieszczą się w tych budynkach. O tym, że dany grunt przeszedł na naszą własność potwierdzi specjalne zaświadczenie, otrzymane drogą pocztową od wójta/burmistrza/prezydenta miasta/ starostę/ dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa/dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Może to nastąpić w ciągu 12 miesięcy od daty przekształcenia. Jeśli chcemy przyspieszyć ten proces, mamy prawo złożyć własny wniosek, dzięki któremu nasza sprawa zostanie rozpatrzona w ciągu 4 miesięcy bądź jeśli sytuacja będzie tego wymagała w ciągu 30 dni. Zaświadczenie takie otrzyma też sąd rejonowy – wydział Ksiąg Wieczystych. Na tej podstawie dokona on właściwego wpisu.

Nowa ustawa znosi również opłatę za księgi wieczyste. Zastąpiła je tzw. opłata przekształceniowa, którą trzeba będzie uiszczać do ostatniego dnia marca przez okres 20 lat. Jej wysokość odpowiada wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r. .

Według nowych zapisów większość: spółdzielni, przedsiębiorstw, firm deweloperskich, a także spółkom państwowym, które są w posiadaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, została zwolniona z konieczności wniesienia sporej opłaty z tytułu zwrotu pomocy publicznej na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Zmianie ulega również opłata roczna za użytkowanie gruntów, na których znajdują się garaże nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Spadła ona z 3% do 1%. Jeśli użytkownik wieczysty uiścił już opłatę w obowiązującej do 1 stycznia 2019 roku stawce organ zobowiązany jest do rozliczenia nadpłaty.

Ustawa wprowadziła również ujednolicone bonifikaty od opłat przekształceniowych. Wynosi ona 60% dla każdego użytkownika gruntów Skarbu Państwa. Należy przy tym pamiętać, że najbardziej opłacalnym jest dokonanie płatności z góry dokonanej do końca 2019 roku, gdyż z każdym kolejnym rokiem bonifikata maleje o 10 punktów procentowych rocznie. Jeśli nie zmieścimy się z uiszczeniem tej opłaty przez kolejnych 5 lat, wówczas bonifikata w ogóle nas nie obejmie. Warto też nadmienić, że ulga ta może być też indywidualnie ustalana w przypadku, gdy grunty są własnością samorządów terytorialnych. Wówczas o ich wysokości decydują gminy, powiaty oraz województwa. W obecnej chwili najwyższa bonifikata obowiązuje w stolicy i wynosi 98-99%. Nieco niższa bo 95% obowiązuje w Gdańsku. Ale nie wszystkie miasta poszły tak na rękę nowym właścicielom i na przykład w Łodzi czy Krakowie wynosi ona 60% – czyli tyle, ile w przypadku gruntów Skarbu Państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *