Od czego zależy wysokość alimentów?

Rolą alimentów jest polepszenie warunków życiowych dziecka, które – z różnych przyczyn losowych – zostało pozbawione opieki i wsparcia jednego ze swoich rodziców. Stąd też drugi z rodziców może domagać się dowolnej kwoty, która w jego mniemaniu mogłaby zaspokoić potrzeby pociechy. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Od czego zatem zależy wysokość alimentów? Oto najważniejsze czynniki.

Faktyczne potrzeby dziecka

To one stanowią kluczowy czynnik decydujący o wysokości alimentów. Mowa tu o wszelkich wydatkach, które ponosi drugi z rodziców w związku z zapewnieniem dziecku właściwych warunków do życia i rozwoju. Są to wszelkie koszta ponoszone w związku z:

  • korzystaniem z mediów – prąd, woda, gaz, internet;
  • wyżywieniem;
  • edukacją;
  • ewentualnym leczeniem;
  • rozrywką i wypoczynkiem dziecka.

Możliwości finansowe obu stron

Drugi ważny czynnik wpływający na wysokość ustalonych czy przyznanych alimentów to możliwości finansowe rodziców. Znaczenie ma tu nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale również stan posiadania. Możliwości finansowe obejmują ponadto wszelkie dodatkowe dochody – jak na przykład premie czy nagrody jubileuszowe, a także zyski pochodzące z majątku, dzierżawy, najmu czy spadku.

Wiek dziecka

Wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby dziecięce, co znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście wydatków związanych z jego utrzymaniem czy edukacją. Stąd też ich wysokość powinna zmieniać się adekwatnie do ponoszonych kosztów. W tym wypadku rodzic musi złożyć odpowiedni wniosek o podwyższenie alimentów, potwierdzając je rachunkami czy fakturami.

Zmiana sytuacji materialnej rodzica

Pogorszenie sytuacji materialnej dziecka na przykład na skutek utraty pracy przez drugiego rodzica bądź też w wyniku wypadku losowego także wpływa na wysokość alimentów. W tej sytuacji rodzic po raz kolejny ma prawo złożyć wniosek o podwyższenie zasądzonej kwoty.

Co zrobić w sytuacji, gdy alimenty nie są wypłacane?

O ostatecznej wysokości alimentów decyduje sąd. Niekiedy jednak dochodzi do sytuacji, w której zobowiązany nie wywiązuje się z ich płacenia. Co wtedy? Wówczas rodzic ma prawo ubiegać się o przyznanie dziecku środków z tzw. funduszu alimentacyjnego. O jakiej kwocie mowa? W takim wypadku miesięcznie dziecko może otrzymać do 500zł, nawet w przypadku, gdy przyznana została dużo wyższa kwota. W sytuacji gdy zasądzono sumę niższą niż 500zł fundusz również wypłaca taką kwotę.

Chociaż pieniądze nie są w stanie zastąpić dziecku braku rodzica, to mogą w pewien sposób wynagrodzić mu tę stratę. Środki z alimentów są niezbędne do tego, aby zapewnić mu odpowiedni (godny) poziom życia. Dlatego ich wysokość musi uwzględniać wszystkie najpilniejsze potrzeby dziecka – również te związane z chęcią dalszego kształcenia się czy rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Dotyczy to na przykład konieczności zakupu nowego lub dodatkowego sprzętu bądź też opłaty dodatkowych kursów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *