Nowości w zasiłkach – co się zmieni od nowego roku?

Nowy rok oznacza wiele korzystnych zmian jeśli chodzi o nasze finanse. Na więcej pieniędzy w portfelach mogą liczyć rodzice dzieci niepełnosprawnych, ale nie tylko. Poznajcie szczegóły zmian, jakie przygotował rząd na nadchodzący 2019 rok.

Zmiany w zasiłkach – dla kogo i ile?

Rząd zaczyna dbać o potrzeby rodzin. Dowodzi temu chociażby – budzący sporo kontrowersji – program pomocowy 500+ dla rodzin wielodzietnych. Jednak na wsparcie finansowe ze strony państwa mogą również liczyć rodzice dzieci niepełnosprawnych. Czeka na nich podwyżka w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego z 1477zl do 1583zł. W górę pójdzie również kwota zasiłku pielęgnacyjnego, która do tej pory wynosiła 184,42zł. Wzrośnie ona do kwoty 215,84zł. Ponadto wzrośnie również kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miesięcznie wyniesie ona 620zł.

Korzystne zmiany w alimentach

Rodzice dzieci, które otrzymywały świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego również mogą liczyć na pewne ułatwienia. Do tej pory próg dochodowy, który uprawniał do ich pobierania wynosił 725zł na osobę. Od listopada 2019 roku świadczenie to wzrośnie do kwoty równych 800zł na osobę. Dzięki temu z Funduszu będzie mogło skorzystać blisko 60 tysięcy dzieci więcej niż do tej pory. Rząd wprowadził również zmiany dotyczące tzw. alimentów natychmiastowych egzekwowanych dla dziecka już w czasie pierwszego posiedzenia w jego sprawie. Miesięcznie będzie to kwota 460zł – gdy w rodzinie jest 1 dziecko; 420zł – gdy dzieci jest dwoje oraz 380zł – w przypadku, gdy alimenty dotyczą trójki dzieci i więcej.

Zmiana w świadczeniach z pomocy społecznej

Od 1 października 2019 roku zmienia się również kwota dochodu, która uprawnia do korzystania z pomocy społecznej. Do tej pory kwota ta wynosiła 514zł – po wprowadzeniu zmian wzrosła ona do 528zł. Zmianie uległa również kwota dochodu w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do tej pory była to kwota 634zł, a od października 2019 będzie to 701zł.

Po raz kolejny należy powtórzyć, że teoretycznie zaproponowane podwyżki wyglądają obiecująco. Jeśli weźmiemy jednak pod uwagę podwyżki niektórych produktów spożywczych, podstawowych opłat czy leków (a przecież większość dzieci niepełnosprawnych wymaga również leczenia farmakologicznego), to obiecane podwyżki mogą niewiele zmienić w sytuacji tych rodzin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *