Nowa ustawa o upadłości konsumenckiej – godzi w interesy dłużnika

Osoby, które popadły w tarapaty finansowe i mają trudności ze spłatą kredytu, mogą złożyć wniosek o tak zwaną upadłość konsumencką. Związek Banków Polskich dopatrzył się w mającej niedługo wejść w życie ustawie o upadłości konsumenckiej, pewnych uniedogodnień i zgłosił swoje postulaty do Senatu. Niestety argumentacja ZBP nie spotkała się z pozytywnym przyjęciem.
O co postulował ZBP?
Jeden z postulatów dotyczył okresu czasu, jaki ma obejmować plan spłaty zadłużenia. Do tej pory było to 5 lat. Senat dąży do skrócenia tego czasu do 3 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 18miesięcy. ZBP domaga się utrzymania okresu 5-letniego. Według wiceministra sprawiedliwości Jerzego Kozdronia takie wydłużenie to jedynie gra na zwłokę, która niewiele ma wspólnego z faktyczną pomocą osobom zadłużonym w wyjściu z ich kłopotów. Druga niedogodność, jakiej dopatrzyli się członkowie ZBP w nowej ustawie dotyczy sumy pieniędzy, jaka przysługuje konsumentowi na „zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych”. Do tej pory suma ta odpowiadała 12-krotności przeciętnego czynszu. ZBP domaga się zwiększenia tej sumy do 24-krotności. Trzeci minus, jakiego doszukał się ZBP dotyczy czasu, w którym dłużnik zawiera układ z wierzycielem. Według bankowców dłużnik powinien mieć do tego prawo już na wstępie postępowania upadłościowego, a nie w trakcie jego trwania.

Źródło: natemat.pl

Źródło: natemat.pl

Nie tylko ZBP
Nie tylko bankowcy walczyli o lepsze warunki dla konsumentów. Swój wniosek złożyła również Fundacja Pro Futuris postulując o to, by „wyłączyć lokal mieszkalny z masy majątku przeznaczonego do likwidacji”. Natomiast Federacja Konsumentów wyszła z projektem, aby dłużnik otrzymał prawo do sprzedania lokalu na wolnym rynku. Według nich dłużnik miałby wtedy szansę na otrzymanie większej kwoty.

Ostatecznie komisja senacka odrzuciła postulaty ZBP twierdząc, że to właśnie one blokują dłużnikowi powrót do społeczeństwa, gdyż wydłużają jedynie czas spłaty. Z kolei wnioski Federacji oraz Fundacji Pro Futuris uznała za … niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *