Najbiedniejsze i najbogatsze województwa w Polsce

Życie w poszczególnych regionach naszego kraju różni się pod wieloma względami. Jednym z najważniejszych determinantów jest poziom życia ich mieszkańców. Zobaczmy, na obszarze których województw sytuacja materialna jest najlepsza, a gdzie najgorsza i jakie czynniki o tym decydują.

Czynniki wpływające na sytuację materialną mieszkańców poszczególnych województw

O tym, czy mieszkańcy danego województwa odczuwają biedę lub żyją na naprawdę dobrym poziomie, wpływa szereg czynników. Do najważniejszych z nich należą:

  • praca – zarówno jej brak, jak i wysokość pensji;
  • możliwe formy pomocy finansowej ze strony państwa;
  • poziom zjawisk patologicznych;
  • niski poziom wykształcenia – determinuje nie tylko bierność zawodową, ale również wpływa bezpośrednio na zarobki (im niższe wykształcenie, tym większa gwarancja otrzymania gorzej płatnego stanowiska);
  • poziom wykształcenia głowy rodziny – tam, gdzie głowa rodziny posiada wykształcenie średnie lub wyższe zagrożenie ubóstwem wynosi zaledwie 1%.

Istotnym elementem, jaki decyduje o sytuacji materialnej mieszkańców województw stanowi tempo wzrostu gospodarczego całego kraju, ale również jego poszczególnych regionów. Nie bez znaczenia pozostaje tu również system podatkowy. Im podatki są wyższe, tym bardziej wzrasta ryzyko zagrożenia biedą. Ma to związek z koniecznością podniesienia cen niektórych produktów, ale i usług. Wyższe podatki to także wzrost cen opłat za mieszkanie, co po raz kolejny odbija się bezpośrednio na sytuacji finansowej mieszkańców.

3 najbogatsze województwa w Polsce

Od dłuższego już czasu na pierwszym miejscu w rankingach pierwsze miejsce zajmuje województwo mazowieckie z dochodem podatkowym na 1 mieszkańca wynosi 370,94zł. Jednocześnie województwo to jest największe pod kątem zajmowanej powierzchni i zamieszkującej go ludności.

Najwięcej miejsc pracy jego mieszkańcom zapewniają: PKN Orlen – największy polski koncern paliwowy; Polimex-Mostostal oraz firma Kross.

Na drugim miejscu znajduje się województwo dolnośląskie z dochodem podatkowym na jednego mieszkańca wynoszącym 220,35zł.

Główne źródło dochodu mieszkańcom zapewniają liczne kopanie: energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne.

Trzecie miejsce należy do województwa wielkopolskiego. Tam dochód podatkowy na 1 mieszkańca wynosi 201,63zł.

Główne źródła dochodu to przemysł, handel i rolnictwo.

3 najbiedniejsze województwa w Polsce

Najbiedniejszym województwem okazuje się województwo świętokrzyskie. Podstawowy dochód podatkowy na jednego mieszkańca wynosi tam 76,87 zł.

Najwięcej zatrudnionych osób jest w kopalniach i cementowniach.

Drugim pod względem poziom ubóstwa województwem jest warmińsko-mazurskie. Tam podstawowy dochód podatkowy na jednego mieszkańca wynosi 80,66zł.

Główne źródło utrzymania dla jego mieszkańców stanowią: produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna, ekoturystyka, produkcja opon, maszyn i urządzeń – gdzie stosuje się czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii.

Trzecią pozycję w rankingu zajmuje województwo lubelskie. Podstawowy dochód podatkowy na jednego mieszkańca to 87,58zł.

Mieszkańcy znajdują zatrudnienie głównie w sektorach: mleczarskim, mięsnym, owocowo-warzywnym, piwowarskim, spirytusowym i młynarskim.

Reasumując: zła – a nawet pogarszająca się – sytuacja materialna na obszarze określonych województw świadczy nie tylko o niezaradności ich władz. Często pociąga za sobą również daleko idące konsekwencje, jak chociażby wzrost zjawisk patologicznych. Aby sytuacja ta uległa zmianie trzeba konkretnych deklaracji, ale i pomysłu na to, jak zaktywizować mieszkańców i odegnać od nich widmo rosnącej biedy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *