Formy finansowej pomocy od państwa dla polskich rodzin

Czy wiecie, że nie tylko wielodzietne polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie socjalne od państwa? Na pomoc mogą liczyć także pozostali. Oto krótki przegląd dostępnych możliwości.

Nie tylko 500+

Obecnie jedną z najszybciej kojarzonych form pomocy finansowej dla rodzin od strony państwa jest oczywiście Program „500+”. Wsparcie przysługuje głównie rodzinom wielodzietnym. Mogą się o nie również ubiegać rodziny z jednym dzieckiem przy dochodzie poniżej 800zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200zł. Program ten przeznaczony jest również dla rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Ale to nie jedyne rozwiązanie, jakie rząd zaproponował polskim rodzinom. Na co jeszcze mogą liczyć? Możliwości jest sporo przy czym – co warto podkreślić – są to także świadczenia przyznawane niezależnie od osiąganych dochodów czy sytuacji finansowej. O pomoc mogą też starać się rodzice samotnie wychowujący swoje pociechy.

Dostępne formy pomocy socjalnej dla polskich rodzin

ZASIŁEK RODZINNY

Mogą się o niego ubiegać: oboje rodziców, jedno z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Jedyne kryterium, jakie obowiązuje to kryterium dochodowe: 674,00zł w przypadku rodzin z dzieckiem pełnosprawnym oraz 764zł – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Wysokość zasiłku kształtuje się w granicy 95zł – 135zł.

BECIKOWE

Jednorazowa forma pomocy. Do tej pory przysługiwało każdej rodzinie, jednakże według nowo – wprowadzonych zmian istnieje kryterium dochodowe czyli 1922zł na osobę. Poza tym obowiązkowo matka powinna znajdować się pod opieką medyczną najpóźniej od 10-ego tygodnia ciąży. Kwota zapomogi to 1000zł. W przypadku ciąży mnogiej przysługuje dla każdego dziecka osobno.

KOSINIAKOWE

O świadczenie w kwocie 1000zł / miesięcznie mogą ubiegać się: matki, ojcowie, opiekunowie faktyczny, rodzice zastępczy lub osoba, która przysposobiła dziecko. Kosiniakowe przysługuje przez okres od 52 – 71 tygodni (w zależności o liczby urodzonych dzieci).

DODATKI z tytułu

  • kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych: przysługuje ono dzieciom do 16-ego roku życia lub do 24 lat → w przypadku, gdy dziecko posiada znaczny lub umiarkowany stopień upośledzenia;
  • rozpoczęcia roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego: wynosi 100zł; pomoc jednorazowa;
  • samotnego wychowywania dziecka: to dodatek do zasiłku rodzinnego; kwota zapomogi waha się w granicy 193 – 386zł na dziecko [dzieci niepełnosprawne – kwota wzrasta o 80-160zł / dziecko]; przyznawana jest co miesiąc;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: dodatek przyznawany jest dzieciom, które otrzymują zasiłek rodzinny; jest to kwota 95zł/miesięcznie.

***
Jak zatem widać, państwo dość dobrze dba o potrzeby polskich rodzin. Skąd więc bierze się tak zła sytuacja materialna wielu z nich? Być może problem tkwi w niedoinformowaniu społeczeństwa o dostępnych możliwościach. W naszym odczuciu rząd powinien jeszcze zatroszczyć się o kampanie promujące poszczególne formy pomocy. Najbardziej sprawdziłby się udostępniany wszystkim rodzicom biuletyn informacyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *