Finanse bez tajemnic: renta dożywotnia

Pojęcie renty dożywotniej dotyczy wybranej grupy osób. Mogą się o nią ubiegać osoby z niską emeryturą oraz posiadające swoje prawo własności do określonej nieruchomości. Może być to działka, mieszkanie lub dom. Na czym właściwie polega tego typu świadczenie i jakich kwot ono dotyczy?

Renta dożywotnia – ściślej mówiąc – jej wysokość uzależniona jest od dwóch elementów. Pierwszy to wartość nieruchomości, przy czym jej wyceny dokonuje fundusz hipoteczny. Drugi element to wiek osoby składającej wniosek. Zazwyczaj kwota takiej renty nie wynosi więcej niż 1000 zł. Pieniądze wypłacane są regularnie – co miesiąc, aż do końca życia. Jej wysokość podlega też, co roku waloryzacji. Świadczenie, o jakim mowa, wiąże się jednak z pewnym obowiązkiem. Otóż, aby móc się o nią ubiegać, należy przenieść prawa własności nieruchomości na rzecz wybranego funduszu hipotecznego.

Stare-Kamienice-medium#1365

Fot.: Jurand (fotoomnia.pl)

Nie wiąże się to jednak z koniecznością wyprowadzenia. Osoba otrzymująca taką rentę może nadal spokojnie użytkować i zarządzać swoją nieruchomością. Przy zawieraniu umowy, ważne jest by wcześniej przeczytać dokładnie i zweryfikować poprawność umowy z prawnikiem lub rzecznikiem konsumenta. Szczególnie, gdy nie bardzo rozumie się widniejące tam zapisy. Umowa przy rencie dożywotniej ma postać aktu notarialnego. W związku, z czym musi być podpisana w kancelarii i w obecności notariusza. Skąd możemy mieć pewność, czy wybrany przez nas fundusz hipoteczny jest właściwym? Zanim podpiszemy umowę dowiedzmy się, jakie obowiązki bierze na siebie owa instytucja. Jeśli fundusz deklaruje: pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, finansowanie poważnych napraw czy remontów, swoje uczestnictwo we wszelkich zebraniach wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowej, wówczas możemy mieć pewność, że ufamy właściwej firmie.

Pamiętajmy, że jeśli cokolwiek wzbudzi nasz niepokój, nie podpisujmy umowy. A już w ogóle nie zgadzajmy się na „załatwienie formalności” w zaciszu domowym czy innym „wygodnym dla klienta miejscu”. Warto też zwrócić uwagę na to, aby zabezpieczyć się na wypadek upadku funduszu hipotecznego. Chronią nas od tego zapisy:

  • w III rozdziale księgi wieczystej – o dożywotnim prawie użytkowania nieruchomości;
  • w IV rozdz. księgi wieczystej – wpisanie hipoteki umownej;
  • oświadczenie funduszu o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *