Darowizna – najważniejsze informacje

Niektóre „prezenty” – zwłaszcza te bardzo wartościowe jak kosztowna biżuteria, dzieła sztuki, duża kwota pieniędzy czy mieszkanie – potrafią wywołać spore emocje. Niestety zarówno ich przyjęcie, jak i wręczenie bywa dość skomplikowane i wymaga podpisania stosownej umowy oraz wypełnienia kilku ważnych obowiązków przez obdarowanego. W polskim prawie funkcjonują one bowiem, jako darowizna. Dzisiaj przybliżymy nieco to pojęcie. Wyjaśnimy, na czym polega cała procedura oraz z jakimi obowiązkami i kosztami się wiążę.

Co to jest darowizna?

Według kodeksu cywilnego art. 888 to rodzaj umowy, w której to darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Mówiąc bardziej ogólnie, darowizna polega na przekazaniu przez właściciela innej osobie jego własnych pieniędzy czy innych drogocennych rzeczy. W jej ramach można:

  • podarować komuś: znaczną sumę pieniędzy, mieszkanie, dzieła sztuki, sprzęt, biżuterię, samochód;
  • przekazać komuś prawo do określonego lokalu czy stworzonego przez siebie dzieła;
  • anulować udzieloną przez siebie pożyczkę.

Niezbędne formalności

Niekiedy darowizna może przyjąć formę umowy ustnej. Jednak lepiej uregulować ją przy pomocy umowy bądź aktu notarialnego.

Ważny element całej procedury stanowi umowa zawierana między darczyńcą a obdarowywanym. Powinny znaleźć się w niej informacje dotyczące:

  • darczyńcy i obdarowanego;
  • przedmiotu darowizny i terminu jej przekazania.

Poza tym w dokumencie musi widnieć oświadczenie darczyńcy, iż ofiarowuje on daną rzecz nieodpłatnie, a także zgoda obdarowywanego na jej przyjęcie. Przekazanie darowizny może też przyjąć formę aktu notarialnego lub umowy ustnej.

Dodatkowe czynności

Obdarowany musi pamiętać, aby zgłosić fakt otrzymania darowizny do Urzędu Skarbowego. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu poważne sankcje finansowe, sięgające nawet 20% wartości otrzymanej darowizny. Na złożenie odpowiedniego dokumentu ma on:

  • miesiąc;
  • pół roku – w przypadku, gdy otrzymał od darczyńcy pieniądze.

W przypadku umowy zawieranej notarialnie obowiązek ten spada na urzędnika.

Czy i jakie koszta ponoszą obie strony umowy?

Od każdej darowizny musimy zapłacić podatek – jeśli tego nie zrobimy grożą nam konsekwencje finansowe.

Mówiąc o darowiźnie, nie możemy zapominać również o jednym niezwykle ważnym fakcie. Jest ona opodatkowana. To właściwie jedyne koszta, jakie są z nią związane. Zagadnienie to zostało dokładniej omówione i zilustrowane TUTAJ. My tylko nadmienimy, że wszelkie kwestie związane z podatkiem od darowizny określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Ogólnie przyjmuje się, że wynosi on od 3-20%, ale jego konkretna wysokość zależna jest od wartości przedmiotu darowizny. Nie jest tu też obojętny stopień pokrewieństwa między darczyńcą a osobą obdarowywaną. Jeśli uważamy, że jest to zbyt wysoka dla naszego budżetu kwota lub chwilowo, mamy poważne problemy finansowe, a nie chcemy rezygnować z podarunku, możemy zawsze sięgnąć po szybki zastrzyk gotówki od VIVUS-a. Warto też nadmienić, że istnieją sytuacje, gdy nie trzeba go płacić. Dzieje się tak m.in. wtedy, kiedy nasz prezent stanowi równowartość kwoty wolnej od podatku lub darowizna dotyczy osób blisko ze sobą spokrewnionych. Podatek należy opłacić natychmiast, gdy umowa przybrała formę aktu notarialnego. Pozostali obdarowani – umowa cywilna lub ustna – mają na to 14 dni.

Jak zatem widzimy otrzymanie darowizny, wiąże się z pewnymi przywilejami, ale i obowiązkami. Warto o nich pamiętać, aby prezent prócz radości, nie ściągnął nam na głowę skarbówki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *