Czym są stopy procentowe?

Na pytanie o to, czym jest stopa procentowa z pewnością niewielu z respondentów umiałoby udzielić rzetelnej odpowiedzi. Dlatego też dzisiaj postaramy się w dużym skrócie wyjaśnić czym są stopy procentowe oraz na co ma wpływ ich wysokość.

Co to jest stopa procentowa?

Stopy procentowe to jedno z najważniejszych narzędzi do sterowania polityką gospodarczą kraju. Upraszczając znacznie stopa procentowa to cena naszych kredytów, pożyczek czy innych zobowiązań. Znajduje ona swoje zastosowanie zarówno w przypadku, gdy jesteśmy kredytobiorcami, jak i w momencie, gdy to my udzielamy komuś pożyczki. W każdym z tych przypadków stopa procentowa, to nic innego, jak wymienione w umowie oprocentowanie. Stopa procentowa określa wysokość odsetek, które płaci pożyczkobiorca, ale i tych, które należą się pożyczkodawcy.

Typy stóp procentowych

W Polsce istnieją cztery główne stopy procentowe, które zostały ustalone przez Polską Radę Polityki Pieniężnej. Podział wygląda następująco:

  • stopa referencyjna – to najważniejszy typ stóp procentowych, gdyż wpływa ona na wysokość stóp na rynku międzybankowym – WIBOR i WIBID
  • stopa lombardowa – odnosi się ona do kosztów, które ustala bank centralny udzielając pożyczek bankom komercyjnym. W praktyce oznacza to, że im cena ta będzie niższa, tym atrakcyjniejsze (korzystniejsze) warunki kredytów czy pożyczek, będą mogły nam zaoferować nasze banki.
  • stopa depozytowa – jest równoznaczna z wysokością kwoty, jaką może zapłacić bank centralny za środki, które na jego rachunkach deponują banki komercyjne. Im jest ona wyższa, tym bardziej wzrastają nasze zyski z lokat. Obecnie stopa ta utrzymuje się na dość niskim poziomie – 0,5%.
  • stopa redyskontowa – to wysokość kosztów skupowania przez bank centralny wierzytelności od banków komercyjnych. Jej wysokość ma wpływ na ilość oferowanych przez banki pożyczek. Dotyczy ona wszelkich zobowiązań zabezpieczonych wekslem.

Funkcje stopy procentowej

Stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na kondycję finansową banków. Im są dla nich atrakcyjniejsze i bardziej opłacalne, tym większa pewność, że skorzysta na tym także klient banku. W ten sposób stopa procentowa to narzędzie, które buduje w pewien sposób zaufanie klientów. Jest ona również istotna, jeśli chodzi o dynamikę Produktu Krajowego Brutto. Jest ona także dość istotnym elementem wpływającym na sytuację finansową przedsiębiorstw, ale i gospodarstw domowych. To także ona stanowi zachętę do zaciągania różnego rodzaju zobowiązań, ale i oddawania naszego kapitału w ręce banków (lokaty, rachunki oszczędnościowe, spadki). Pełni też niezwykle ważną rolę wskaźnika co do podejmowanych przez państwo zadań inwestycyjnych i nadawania im określonej ważności.

Reasumując: stopy procentowe to bardzo popularne, potężne i nagminnie wykorzystywane w licznych operacjach – także tych na szczeblu państwowym – narzędzie finansowe. Wpływają one nie tylko na warunki kredytowania, ale także decydują o wysokości naszych zysków w momencie, gdy zdecydujemy się na otwarcie lokaty czy inną formę oszczędzania. Jej rola jest też niezwykle ważna w relacjach bank centralny a banki komercyjne. Ma ona wpływ na sektor bankowy, ale nie pozostaje bez wpływu na nasze portfele.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *