Co to jest misselling?

Nikt z nas nie lubi płacić za rzeczy ani usługi, które w gruncie rzeczy są mu całkowicie niepotrzebne. Niestety sprzedawcy potrafią nas skutecznie przekonać do ich nabycia, często ukrywając też przed nami faktyczne działanie i koncentrując się jedynie na rzekomych plusach oferty. Takie praktyki noszą nazwę misselling, a najczęściej stosują je pracownicy sektora usług finansowych. Rzecz w tym, że … nie do końca są one zgodne z prawem. Czy możemy się przed nimi jakoś uchronić?

Na czym polega misseling?

Pojęcie misseling oznacza nieuczciwą sprzedaż czyli zbiór metod sprzedażowych, niezgodnych z etyką i prawem, którym przyświeca jeden cel – skuteczne przekonanie klienta do nabycia produktu niezgodnego z jego faktycznymi potrzebami. Praktyka ta oznacza też często świadome wprowadzenie klienta w błąd, poprzez utajnienie przed nim najważniejszych informacji dotyczących nabywanego przez niego produktu. Procederem tym trudnią się głównie pośrednicy firm pożyczkowych, a przedmiotem nieuczciwej praktyki stają się ubezpieczenia do udzielanych kredytów czy pożyczek on-line. Odpowiedzialnymi za jego rozpowszechnianie są jednak nie tylko sami przedstawiciele, ale również całe firmy na zlecenie, których oni działają, czyli agencje finansowe. Nieuczciwa sprzedaż w praktyce może oznaczać na przykład zaoferowanie emerytowi czy renciście ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Inny przykład to ukrywanie informacji na temat tego, jak działa faktycznie sam oferowany produkt, z którego zakupu klient i tak nie skorzysta, wprost przeciwnie do sprzedawcy, jak i firmy, którą ten reprezentuje.

Jak nie paść ofiarą missellingu?

Najskuteczniejszą bronią przed tym procederem, jest brak pośpiechu przy podejmowaniu decyzji finansowych. Dotyczy to zarówno zawierania samej umowy kredytowej, jak i wykupienia oferowanego ubezpieczenia. Często bywa tak, że klient o jego istnieniu dowiaduje się dopiero przy dokładnym przestudiowaniu podpisanej już umowy… Innym dobrym sposobem, może być pożyczka internetowa pozabankowa. Zaletą tej formy pozyskania środków na sfinalizowanie swoich planów, jest między innymi fakt, że z umową można zapoznać się na spokojnie przed jej podpisaniem, za pośrednictwem strony pożyczkodawcy. Warto też wiedzieć, że ofiarom missellingu przysługuje wsparcie prawne. Pomoc ta wyraża się nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazująca praktykowania tej metody. Obowiązuje ona od 17 kwietnia b.r. i wyraźnie informuje, że tego typu praktyki zaliczają się do katalogu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Stanowiące, bowiem przedmiot sprzedaży produkty – ubezpieczenie czy narzędzie finansowe – są zupełnie niedopasowane do potrzeb konsumenta. Kontroli i oceny czy dana oferta wykazuje znamiona misselingu będzie dokonywać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Narzędziem, jakim może się posługiwać w tym zakresie jest wykorzystanie instytucji „tajemniczego klienta”. Jeśli podejrzewamy, że taki produkt został nam sprzedany, również sami możemy zgłosić się do UOKiK.

*źródło zdjęcia:www.infinitysolutions.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *